Met een moderne rioolcamera en een neveldetectietoestel kunnen we Uw
  huishoudelijke afvoeren onderzoeken.Een met de rioolcamera verbonden
  toestel registreert het ganse onderzoek op een digitale beelddrager. Obstakels of
  breuken in de leidingen kunnen dan zeer nauwkeurig bepaald worden.
  Het neveldetectietoestel is uiterst geschikt voor het opsporen van de meeste
  gevallen van geurhinder.
 


Aanbrengen rookdetectie
Aanbrengen rookdetectie
Aanbrengen rookdetectie
Rookdetectie toestel
Rioolcamera
Rioolcamera
Rioolcamera
Klik op de foto om deze te openen of te sluiten